Jullie noemen jezelf Crealisten. Wat betekent dat en hoe kom je aan die naam?
De naam Crealisten kwam voor ons tot leven bij de voorbereiding van workshops over het nieuwe werken. Naast de CLO (chief listening officer) en de feel good manager bedachten wij ook de functienaam Crealist.  Later bleek deze naam het beste weer te geven wat wij het liefste doen, nl. Creatief en vernieuwend ondernemen met direct toepasbare en haalbare diensten en producten. Als symbool gebruiken we de giraf: met het hoofd in de wolken maar de voeten stevig op de grond.

Welke dienstverlening bieden jullie dan eigenlijk aan en waarin zijn jullie anders?
Wij  ondersteunen mensen en organisaties bij het bedenken en toepassen van veranderingen die leiden tot meer samenwerking, geluk en persoonlijk en collectief rendement. Door het zorgvuldig in kaart brengen en benoemen van oorzaken die positieve flow belemmeren, kunnen wij hier gericht op inzoomen en zaken in beweging brengen. Hierdoor ontstaat nieuwe ruimte voor creativiteit en innovatie. Wij helpen vooral om de beweging van beheersing en controle naar vertrouwen en loslaten te bevorderen.
Dat is op zich natuurlijk niet nieuw, maar onze kracht zit vooral in een niet alledaagse analysemethodiek, gevolgd door interventies die uitdagen tot autonomie en zelfsturend vermogen.

Dat klinkt allemaal heel mooi, maar is dit niet een proces van jaren?
Ja en nee. Ja, het veranderen van patronen, overtuigingen en bedrijfscultuur gebeurt inderdaad meestal niet van de ene dag op de andere. Maar als de knoppen eenmaal zijn omgezet, kan het niet anders dan dat ook de zwaarste tanker van koers gaat veranderen. Het is van groot belang om dat omzetten op de meest effectieve plaatsen toe te passen. Als deze zgn. ‘Keypoints’ (personen-afdelingen-randvoorwaarden) in beweging zijn gebracht zal de rest van de organisatie volgen. Als de juiste bakens zijn verzet, kan het dus ook heel snel gaan.

Wordt in deze economisch moeilijke tijden niet juist afscheid genomen van de externe adviseurs?
De instinctieve beweging die veel bedrijven maken in tijden van crisis is kosten besparen, bezuinigen en reorganiseren. Op korte termijn lijkt dat effectief, maar men onderschat meestal de kramp die deze maatregelen veroorzaken in de hele organisatie. Medewerkers kruipen in hun schulp, angst en wantrouwen nemen toe en het innovatief vermogen daalt enorm. In plaats van vrij ongenuanceerd snoeien valt ook hier veel te winnen door eerst zorgvuldig in kaart te brengen waar ingrijpen het meest positieve resultaat gaat opleveren. En het is juist dan van belang om te blijven investeren in de meest kostbare elementen van de organisatie: de medewerkers en de klanten.

Waar komt jullie inspiratie vandaan?
Interessante vraag, die we ons zelf ook regelmatig stellen. Crealistenkracht wordt vooral gedreven door de overtuiging dat het anders kan en ook anders moet. De ‘oude economie’ zoals wij dat noemen heeft zijn langste tijd gehad. De verschuiving van competitie naar co-creatie en van winstmaximalisatie naar een meer integrale benadering van waarde-creatie, is niet alleen wenselijk maar absoluut noodzakelijk om in de toekomst levensvatbaar te blijven. Duurzaamheid is geen modewoord of hype, maar een voorwaarde voor toekomstig bestaansrecht. Verder zijn de denkbeelden van Stephen Covey een bron van herkenning en stimulering. Als je daarnaast kijkt naar bloeiende bedrijven als Apple en Google, dan zie je dat hier al veel elementen op een zeer succesvolle wijze worden toegepast. Een ander nog spannender voorbeeld is de Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler, die vertrouwen en loslaten in vergaande vorm heeft toegepast met verbazingwekkende resultaten. De aanpak van deze bedrijven kan op onderdelen prima worden vertaald naar andere organisaties die open willen staan voor verandering.

Tot slot, waar staan jullie over vijf jaar?
Tja, nu verwacht u mogelijk een steile groeicurve met jaarlijks dubbele omzetcijfers en beursgang (haha). Onze voornaamste doelstelling is een bijdrage leveren. Doen waar we goed in zijn en wat ons inspireert. Dat succesvol zijn hier een logisch gevolg van kan worden is heel goed mogelijk, maar het is niet de primaire drijfveer. Als Crealistenkracht een beweging veroorzaakt die door steeds meer mensen wordt omarmt en toegepast; een steeds verder uitdijende rimpeling, dan is onze missie al geslaagd. Wij leveren dan een bijdrage aan een droom van een maatschappij waarin collectieve ontwikkeling, welvaart en welzijn belangrijker zijn dan individuele verrijking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *