Scans / analyse

Een nieuwe managementtool: de E-scan

De Energetische Scan (E-scan) is een onderdeel van de Crealisten Multi Level Scan voor organisaties.
De E-scan brengt de onderlinge verhoudingen van energieën in kaart die bij een organisatie op onderbewust niveau een rol spelen. De E-scan geeft een antwoord op de intensiteit van de energie en hoe de energie zich manifesteert. Door de energie in vier kwadranten onder te brengen ontstaat er een praktisch analyse – en interventiemodel voor het management. Op de X – as wordt het bewustzijnsniveau van de energie weergegeven en op de Y – as de mate van eenheidsdenken en handelen. Organisaties die zich in kwadrant 1 bevinden zijn de Indigo-organisaties.

E-scan2-1

Toenemend bewustzijn uit zich in o.a.:

 • Eigen verantwoordelijkheid
 • In je kracht staan
 • Je bewust zijn van je omgeving en je effect hierop
 • Intuïtief aanvoelen en anticiperen
 • Goede communicatie en onderlinge begrip

Toenemende eenheid uit zich in o.a.:

 • Denken en handelen vanuit harmonie
 • Het dualisme overstijgen
 • Succesvolle samenwerkingsverbanden

De E-scan kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Afhankelijk van de vraag van de organisatie kan er energetisch ingezoomd worden op o.a.:

 • Hoe verhoudt het MT zich tot het personeel
 • Welke afdeling(en) zijn in balans en welke in disbalans
 • Hoe zijn de communicatieniveaus binnen de organisatie
 • Hoe is de onderlinge samenwerking tussen mensen en/of afdelingen
 • Welke bedrijfscultuur is overwegend actief
 • Hoe staat het met veranderingsbereidheid c.q. welk effect sorteert de nieuwe management koers
 • Welke krachten zijn op onderbewust niveau actief binnen de organisatie/afdeling/team
 • Haalbaarheid m.b.t. de introductie van een nieuwe dienst of product of inschatting resultaat geplande investering

E-scan_voorbeeld_organisatie_neutraal

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *