Paradigma verschuiving

Het eerste decennium van de 21e eeuw laat duidelijk zien dat we leven in een periode waarin ingrijpende en structurele verandering nodig zijn.
Nodig voor de kwaliteit van leven van mensen over de hele wereld, voor de continuïteit van bedrijven en werkgelegenheid. En voor het voortbestaan van de samenleving als geheel.
Zonder compleet te zijn, zien wij onderstaande paradoxen als illustraties van de vraagstukken waarvoor we staan.

Noodzaak_tot_paradigma_verschuiving

De opdracht waar leiders voor staan is die van keuzes maken, grenzen verleggen en nieuwewegen vinden.
Dat geldt voor leiders op het niveau van de samenleving, maar ook binnen een branche, de eigen organisatie,
de eigen afdeling. Met andere woorden:

  • Er is behoefte aan nieuwe oplossingen in plaats van meer van hetzelfde
  • Er is behoefte aan dienend leiderschap; iets van jezelf toevoegen aan het grote geheel
  • Er is behoefte aan mensen die nieuwe wegen kunnen en durven banen
  • Er is oog nodig voor de kwaliteit van de samenleving, het samen leven

spreuk tegel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *